AirBoogie

Ein majestetisk utsikt du ikkje vil gå glipp av!


Vil du fly i eit mikrofly med 360 graders utsikt over dei majestetiske tidane i Sunnmørsalpane? Bli med og kjenn på fridomskjensla og få ei oppleving for livet!

Ein rundtur som flyg dit du ynskjer(så lenge vēret tillét det), vil koste 500 kr per person for 30 minutt. Flya tek inntil tre passasjerar og flya tek av frå Hovden flyplass.


Delta? Meld deg på her!