Ture Bjørgen

Ture Bjørgen har vært i klatremiljøet i mange år. Både gjennom å være en aktiv klatrer selv, men også gjennom sitt arbeid i «Rogaland Alpine Redningsgruppe» (RAR). Gruppen ble grunnlagt i 1993. Fra 2000 til 2014 var Ture leder for denne.
Det er ingen tvil om at klatring og ekstrem- sport generelt innebærer risiko i ulike former og mengde, men allikevel så driver vi med det. Og elsker det. Hvordan forholder vi oss til vissheten om risiko? Hvorfor fortsetter vi å gjøre ting hvor vi aktivt utsetter oss selv for fare? Og hvordan reagerer vi, og de rundt oss, når det går galt?


Både som leder og redningsperson i RAR og som klatrer, er dette temaer Ture og hans kol- legaer har et nært forhold til. RAR har som oppgave og hente ut og redde turgåere, kla- trere, mennesker som trenger hjelp i bratte vegger og ulendt terreng. Hvem kan redde en klatrer i nød? Det er andre klatrere.
Ture Bjørgen er forfatter av boken «På død og liv» som beskriver hva redningsklatrere har opplevd i sitt arbeid, hvilke tanker og hvilke refleksjoner de gjør seg om det de møter.
Når Ture Bjørgen kommer til X2 festivalen er vi så heldige å få høre om dette, menneskene og inntrykkene i møte med risiko.