X2 Festivalen vil etter råd frå helsemyndigheitene og dialog med Kommuneoverlegen i Volda avlyse årets festival, 16-19. april. Vi ser på situasjonen rundt pandemien som svært alvorleg, det beste no er å fokusere på helsa til folket og korleis forebygge. 

Takk til alle frivillige og samarbeidspartnarar som har lagt ned mange timar arbeid før årets 15-års jubileum, håpar dokke blir med oss i 2021 også. 

Følg med på våre nettsider og sosiale medium for oppdateringar. 

Ta vare på kvarandre!

Helsing, 
X2 Festivalen v/ Mathias Vasbotn Remmereit